met dependance in Alphen

Locaties

Logopedie Gilze: Lange Wagenstraat 55j - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com

Logopedie Alphen: Sligtmaan 2 - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com


Behandelt ook cliënten uit o.a. Chaam, reeshof en Baarle-Nassau

 Marleen Boomaars (foto)

 

 

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is in principe direct toegankelijk en onze praktijken zijn gecertificeerd.

Omdat niet alle zorgverzekeraars éénduidig zijn met de vergoeding van DTL, is ervoor gekozen om alleen te behandelen op verwijzing van een huisarts, tandarts, consultatiebureau-arts of medisch specialist.

Bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ blijft een geldige verwijsbrief eisen.

Praktijk logopedie Deventer