met dependance in Alphen

Locaties

Logopedie Gilze: Lange Wagenstraat 55j - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com

Logopedie Alphen: Sligtmaan 2 - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com


Behandelt ook cliënten uit o.a. Chaam, reeshof en Baarle-Nassau

 Marleen Boomaars (foto)

 

 

Meldcode kindermishandeling

Alle logopediepraktijken moeten vanaf 2013 beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat vraagt de wet van de logopedist?

De logopedist wordt, net als andere professionals, aangesproken op haar verantwoordelijkheid om kindermishandeling te signaleren, diagnosticeren en aan te pakken. Zij zal attent moeten zijn op risicofactoren, signalen en aanwijzingen en in actie komen om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van kindermishandeling. Onduidelijke of diffuse signalen zijn aanleiding om de zaak uit te zoeken en niet om ze te laten liggen. Iedere logopedist, die geconfronteerd wordt met vermoedens van kindermishandeling, wordt geacht te handelen volgens het stappenplan meldcode kindermishandeling.

Meer informatie kunt u vinden op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode