met dependance in Alphen

Locaties

Logopedie Gilze: Lange Wagenstraat 55j - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com

Logopedie Alphen: Sligtmaan 2 - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com


Behandelt ook cliënten uit o.a. Chaam, reeshof en Baarle-Nassau

 Marleen Boomaars (foto)

 

 

Kwaliteit

Wij werken voortdurend aan de beste kwaliteit daarom...

 • staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • nemen wij deel aan kwaliteitskringen
 • zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • doen wij mee aan een klantervaringsonderzoek (KEO)
 • werken wij volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door onze beroepsgroep NVLF
 • hebben wij een klachtenregeling
 • beschikken wij over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • volgen we jaarlijks bij- en nascholing
 • werken wij aan patiëntveiligheid en patiënttevredenheid door monitoren van eigen zorg en intervisie
 • hebben we intercollegiaal overleg met collega logopedisten in de gemeente
 • zijn wij auditproof!


Auditproof:

Maatschappelijke tendensen, ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, en de positionering van de logopedist stellen steeds nieuwe eisen aan het logopedisch handelen. Logopedisten moeten in toenemende mate hun handelen expliciteren, verbeteren en verantwoording afleggen voor gemaakte keuzes. Allereerst zijn er de kwaliteitsinstrumenten gericht op de inhoud van het logopedisch werken. Ze kunnen direct te maken hebben met het uitvoeren van een behandeling, maar ook met de manier waarop de logopedist zich dient te gedragen. Voorbeelden zijn het beroepsprofiel, de logopedische standaarden en richtlijnen. De NVLF heeft het initiatief genomen om de kwaliteitstoets logopedie te ontwikkelen. Een kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk maakt. Dit gebeurt met een onafhankelijkonderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) op basis van vooraf vastgestelde criteria.

Onze praktijken voldoen aan de gestelde voorwaarden van de audit, maar wij hebben er vooralsnog voor gekozen om geen vrijwillige audit aan te vragen bij de zorgverzekeraars.