met dependance in Alphen

Locaties

Logopedie Gilze: Lange Wagenstraat 55j - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com

Logopedie Alphen: Sligtmaan 2 - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com


Behandelt ook cliënten uit o.a. Chaam, reeshof en Baarle-Nassau

 Marleen Boomaars (foto)

 

 

Wanneer logopedie?

Geen enkele klacht is gelijk. Per cliënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de cliënt ervan. Dat kan bij stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij taal of spraak.

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Logopedische hulp is soms nodig voor pasgeboren baby's die moeten leren slikken. In veel gevallen zijn deze kinderen te vroeg geboren. Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.

Bij bepaalde (chronische) ziekten, zoals astma of ziekte van Parkinson, is logopedie een deel van de behandeling.

Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de cliënt.

U kunt denken aan problemen op de volgende gebieden:

Stem/ademSpraakTaal,  SlikkenGehoorAfwijkende mondgewoontenDyslexie,   Peverbale logopedie (= eet- en drinkproblemen bij 0-2 jarigen)                 


Meer informatie per stoornis vindt u op onze site of www.logopedie.nl