met dependance in Alphen

Locaties

Logopedie Gilze: Lange Wagenstraat 55j - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com

Logopedie Alphen: Sligtmaan 2 - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com


Behandelt ook cliënten uit o.a. Chaam, reeshof en Baarle-Nassau

 Marleen Boomaars (foto)

 

 

Samenwerking met project GilzeRijen leest voor! gestart

07-09-2017 15:26

GilzeRijen leest voor! verbindt vrijwilligers en gezinnen met kinderen met een taalachterstand door middel van een wekelijkse voorleesavond. Door interactief voor te lezen aan kinderen wordt het leesplezier vergroot, de taalontwikkeling gestimuleerd en de taalomgeving verrijkt.

Wij, logopedisten van Logopediepraktijken Gilze-Rijen, ondersteunen en begeleiden dit initiatief, omdat wij het belang van voorlezen zien voor de taalontwikkeling. Voorlezen is een gezellig momentje samen, waarbij je even in een fantasiewereld bent. Voorlezen leidt tot plezier in lezen bij kinderen en dat is belangrijk voor de taalontwikkeling.

Een aantal voordelen van voorlezen op een rijtje:

  • Door de prettige ervaring van het voorlezen wordt het kind gemotiveerd om zelf te gaan lezen.
  • Kinderen die nog niet zelf kunnen lezen leren tijdens het voorlezen nieuwe woorden en ontwikkelen een grote woordenschat en een goed begrip van verschillende zinsstructuren, wat van groot belang is voor de taalontwikkeling.
  • Voorlezen kan het risico op dyslexie en leesproblemen verminderen. Tweederde van de kinderen met een verhoogd risico op leesproblemen leert beter lezen als ze van jongs af aan worden voorgelezen.
  • Voorlezen is goed voor de emotionele en sociale ontwikkeling. In boeken komen vaak gevoelens en emoties aan bod. Kinderen voelen identificeren zich vaak met de hoofdpersoon in een verhaal en maken zo kennis met nieuwe emoties, zoals verliefdheid of heimwee, en hoe ze hiermee om kunnen gaan.
  • Voorlezen prikkelt de verbeelding en creativiteit van een kind. Kinderen maken zich een voorstelling van het verhaal in hun hoofd, waarbij ze hun fantasie gebruiken.
  • Voorlezen vergroot de kennis van de wereld. Door voorlezen leren kinderen (nieuwe) voorwerpen en dieren kennen door er steeds meer informatie over op te slaan.

Daarom zijn wij vanaf deze week een samenwerking aangegaan met het project GilzeRijen leest voor! en hebben een prettig overleg gehad met Juun de Boer.

Voor verdere informatie zie flyer GilzeRijen leest voor!: www.vipvoorelkaar.nl/gilze-rijen-leest-voor